Školský klub detí

pri ZŠ Dr.I.Dérera

  • poplatok za ŠKD
    Zákonný zástupca žiaka je povinný prispievať mesačne sumou 40€ vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, výška príspevku je znížená o 10€, t.j. mesačný príspevok je 30€. Výška platieb za viacerých súrodencov navštevujúcich ŠKD je upravená vo VZN, ktoré nájdete na TU. Príspevok na ŠKD za september je potrebné uhradiť do 26. augusta 2019 na účet SK 50 0200 0000 0016 5724 3853 (ďalšie platby je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa v mesiaci vopred, t.j. platbu za október zrealizujte do 10. septembra 2019). Do správy pre adresáta uveďte: meno a priezvisko dieťaťa, triedu (resp. ročník).

  • výpis poplatku treba predložiť vždy do 1. dňa v mesiaci mailom alebo vytlačený do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi

  • jednorazový ročný poplatok za ŠKD je 15€ (použité na úhradu vstupeniek na kultúrne podujatia- 6x2€ a 3€ výtvarné pomôcky), odovzdať do rúk vychovávateľke/vychovávateľovi najneskôr do októbra 2019!

  • prevádzka ŠKD začína každý pracovný deň od 6.30 hod. – 7.45 hod. ráno a končí o 17.00 hod.

  • telef. číslo do ŠKD 0944 306 873

 

vedúca ŠKD: Mgr. Adriana Seewald

e-mail: adriana.seewald@zsjeleniaba.edu.sk

Opäť sme sa v ŠKD niečo nové naučili. Navštívilo nás Múzeum na kolesách z Prešova s programom Zálesák. Pán Maroš Baran nás zážitkovým vzdelávaním naučil ako prežiť v lese, čo robiť pri stanovaní, ako sa má založiť oheň v prírode a veľa nových praktických rád. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo, pretože bolo zaujímavé a zábavné. 

7.

V januári k nám zavítali členovia skupiny S3T KIDZ, ktorí nám predviedli ako sa tancuje hip-hop a aj nás niečo naučili. Fotky nájdete v našej fotogalérii z podujatí ŠKD

6.

21.11. k nám opäť zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Herci nás zabavili a zaujali krásnou, známou rozprávkou Rumcajs. Toto predstavenie sa nám veľmi páčilo a už sa tešíme, čo si pre nás nové zase pripravia. Fotky nájdete v našej fotogalérii z podujatí ŠKD

5.

Využili sme ešte krásne jesenné počasie a v pondelok 5.11. sme sa zahrali v parku v lístí a s naším farebným padákom. V piatok 9.11. sme tiež potešili našich kamarátov v inom oddelení krátkym vystúpením. 

4.

V stredu 17.10.2018 sa deti z druhého a štvrtého oddelenia ŠKD rozhodli navštíviť botanickú záhradu. Uvideli v nej krásne a zaujímavé rastliny. Strom, ktorý má 420 rokov, rôzne druhy mäsožravých rastlín, ale aj kaktusy,či lekná. Dozvedeli sa kedy dozrieva kivi alebo ako vyzerá hurmikaki. Veľmi sa nám tam páčilo a dúfame, že ju opäť navštívime. 

3.

9.10.2018 Náš školský klub navštívili aj sokoliari z Považskej Bystrice, ktorí nám priniesli ukázať ako vyzeraju dravé vtáky. Mohli sme si pohladkať Výra skalného, či vidieť ako rýchlo dokáže okolo nás preletieť Orol skalný. Predviedol sa nám aj Myšiak lesný a Plamienka driemavá. Vystúpenie sa nám veľmi páčilo a niečo sme sa aj dozvedeli o živote dravých vtákov. 

2.

V utorok 25.9.2018 k nám prišli zdravotníčky z červeného kríža, aby nám ukázali ako by sme mali podať prvú pomoc zraneným osobám. Bolo to pre nás veľmi poučné a naučili sme sa opäť niečo nové.

1.

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsjeleniaba.edu.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava