Odporúčané príspevky

Aktivujte si svoje elektronické schránky

April 12, 2019

Podľa zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  verejnej moci (ďalej OVM) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je škola ako  OVM povinná vydávať rozhodnutia podľa §5 ods.3 a 4 zákona o štátnej správe v školstve (okrem rozhodnutí o pokarhaní riaditeľom školy, pochvaly riaditeľom školy) vždy ako elektronické úradné dokumenty. Vyhotovenie elektronického úradného dokumentu v elektronickej podobe vykoná škola bez ohľadu na to, či adresát (rodič) má aktivovanú elektronickú schránku na doručenie alebo nie.
Z tohto dôvodu vás, milí rodičia, žiadame aby ste si na stránke www.slovensko.sk aktivovali svoje elektronické schránky, do ktorých vám budú zasielané rozhodnutia o prijatí/ neprijatí  dieťaťa do 1. ročníka/ prípravného ročníka.
 

Please reload

Zápis prvákov v našej škole

April 7, 2020

Zápis prvákov v našej škole sa v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov.

Vyplnenú elektron...

1/1
Please reload

Posledné príspevky

March 26, 2020

March 12, 2020

Please reload

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsjeleniaba.edu.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava