Odporúčané príspevky

Riaditeľské voľno

March 31, 2019

Riaditeľka Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje dňa 3. apríla 2019 (streda) žiakom riaditeľské voľno. Z dôvodu zabezpečenia pedagogického dozoru počas TESTOVANIA 9 - 2019 nedokážeme dňa 3. apríla 2019 zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov.

Please reload

Zápis prvákov v našej škole

April 7, 2020

Zápis prvákov v našej škole sa v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov.

Vyplnenú elektron...

1/1
Please reload

Posledné príspevky

March 26, 2020

March 12, 2020

Please reload

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsjeleniaba.edu.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava